Blog

Svojim tekstovima možda te potaknem na neku malu promjenu u poslu, u odnosima, u ulozi roditelja ili partnera...
1 minute reading time (222 words)

3 strasti koje živim i dijelim...

haris-alibegovic-IMG_3800

Vjerujem da kad čovjek počne živjeti i dijeliti svoju strast, ta strast ima šanse postati nešto veće od njega samog.

Moja strast su planine, edukacija i pisanje ili skraćeno PEP :-) 

Jedna je stara, edukacija, ostale dvije su nove. U prijevodu s engleskog "pep" znači polet, energija.

Energija koja nedostaje 

I baš u duhu tog značenja, te 3 strasti koje danas živim paralelno, potaknule su tu energiju koja mi je cijeli život nedostajala. 

Energija koju sam tražio u vanjštini, a zapravo je čučala u mojoj nutrini. Istina, duboko... toliko duboko i potisnuto da sam godinama radio na sebi, završio na desetke seminara koji su ulazili u tematiku ljudskog duha, tijela i uma. 

Rekli su mnogi mudraci da je sreća u nama... i bili su potpuno u pravu

Tražio sam odgovore.

Tražio sam smisao.

I ponekad mi je sve to išlo na živce. Izgledalo je kao put u jednosmjernu ulicu.

Ipak, ta me edukacija uvijek pokretala davajući nadu da se približavam nečemu što će me oduševiti. 

Poput broda ledolomca, razbijala je led dok nije razbila i onaj posljednji ispod kojeg je isplivala ljubav prema pisanju i ljubav prema planini. I kao što određeni koktel bez svih sastojaka nije taj koktel, tako ni ta energija nije bila ta energija bez sva 3 sastojka istovremeno.

Danas, živim i dijelim...

Volim i postojim...

Kako povećati produktivnost na poslu uz pomoć jedn...
Budi kao podmornica (kad zatreba)